Финанси

Финанси

Думата “Финанси” (financia — наличност, доход), е съвкупност от икономически отношения в процеси на изграждане, разпределение и използване на фондовете за парични средства. В нашето ежедневие думата “финанси” се използва като синоним на пари.

Финансите служат за разпределяне и преразпределяне на съвкупния обществен продукт и националния доход, както и за изграждане и използване на бюджети за задоволяване на определени човешки нужди. Финансите са паричните отношения свързани с управлението на приходите и разходите на различните институции.

Основните видове финанси са:

  • Държавни финанси (публични финанси) – управление на паричните потоци на държавата.
  • Корпоративни финанси (фирмени финанси) – управление на всички парични потоци на фирмите.
  • Банково дело – управление на банките.
  • Международни финанси – управление приходите и разходите на международната икономика.
  • Лични финанси (семейни или персонални)
  • Социално осигуряване – управление приходите и разходите на осигурителния институт, пенсионните фондове и др.
  • Лизинг – управление приходите и разходите на лизинговите компании.
  • Застраховане
Прикачени файлове

Related Post